ผลงานวิชาการ จำนวน 40 ผลงาน

งานสร้างสรรค์พัฒนา วิชาการจัดกองทัพบก

แบบนำเสนองานวิจัย 60 เสาอากาศ Wideband

จัดตั้งและพัฒนาเว็ปไซต์ รร.ส.สส. รองรับการประเมินออนไลน์

การพัฒนาเว็ปไซต์ รร.ส.สส.ให้มีความทันสมัย รองรับการเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางยุทโธปกรณ์ ประจำปี 57 โดย ร.ต.พรพงศ์ อยู่ร่วม

แบบนำเสนอผลงานสิ่งประดิษ 60 อุปกรณ์สนับสนุนความสามารถการใช้เสียงของครู อาจารย์

แบบนำเสนอผลงานสิ่งประดิษ 60 อุปกรณ์แหล่งจ่าย 5 โวล จากแบตทางทหาร

มาตรฐานการฝึก พ.ต.ชาญณวัชร์ วัชรพุทธ

ระเบียบปฏิบัติทางวิทยุโทรเลข

แนวคิดการบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม จ.ส.อ.อรุณ

บทความ RL-532A

สื่อการสอน E – learning วิชา การสื่อสารประเภทสาย ส.ท.พงศภัค

สื่อการสอน E – learning วิชา การสื่อสารประเภทสาย จ.ส.อ.วีระศักดิ์

สื่อการสอน E – learning วิชา การสื่อสารประเภทสาย ร.ท.ณ้ฐชัย

สื่อการสอน E – learning วิชา การสื่อสารประเภทสาย ร.อ.สามารถ

สื่อการสอน E – learning วิชา การสื่อสารประเภทสาย ร.อ.สัญญา

เรื่อง RLC ในวงจรกระแสสลับ

การถ่ายภาพเบื้องต้น

การสื่อสารทางยุทธวิธีระดับกองพล

องค์แทนการสื่อสาร

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะภาษาอังกฤษผ่านสื่อการสอนภาษอังกฤษ

สื่อการสอน เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แบบนำเสนอผลงานสื่อการเรียน การสอน 60 ชุดวิทยุ cnr 900 สาย cx5230 และการ load

แบบนำเสนอผลงานสื่อการเรียน การสอน 60 แปลวิดิทัศน์ทฤษฎีการปลุงคลื่นวิทยุแบบ FM AM

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรต่าง ๆ ของกองทัพบก

สื่อการสอนแบบ PPT วิชาวิทยุกระจายเสียง

เอกสารประกอบการสอน จ.ส.ท.ศุภชัย ป้องเศร้า

การใช้มัลติมิเตอร์ รายวิชา เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และการวัด

ทฤษฎีวงจรดิจิตอล

วิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ

คนิตศาสตร์ไฟฟ้า

วิชา วงจรดิจิตอลและการออกแบบ

วิชา สงครามอิเล็กทรอนิกส์

ประมวลเลขสัญญาณ

กิจการรวิทยุกระจายเสียง

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น